Harjoittelujakso neuvolassa 3/3 - Lastenneuvola

 "Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempien vanhemmuutta mm. turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa."

"Lastenneuvolapalvelut ovat saatavilla lähipalveluina noin 900 toimipisteessä eri puolella maata. Lastenneuvoloissa asioi vuosittain noin 400 000 lasta ja arviolta noin 600 000 vanhempaa".

Terveydenhoitajan työnkuva sisälsi seuraavia asioita:

- Kohdata perheita, ohjata ja opastaa sekä tukea lapsen ja koko perheen hyvinvoinnissa terveyden edistämisen näkökulmasta (mm. suunterveys, seksuaaliterveys- ja seksuaalikasvatus, turvallisuus, ravinto- ja liikunta/ ulkoilu, voimavarat ja jaksaminen, tukiverkostojen kartoitus, tupakka/ alkoholi/ muut päihteet, mieliala, harrasteet).

- Lapsen kasvun (pituus, paino, päänympärys) ja kehityksen (mm. varhais- ja suojeluheijasteet, liikkuminen, näkö-kuulo-puhe) seurantatutkimuksia. 

- Lene- testit 2½, 4, 5 ja 6-vuoden iässä. Lene sisältää eri ikäkausina erilaisia asioita. Lene- testit ovat laajoja leikki-ikäisten neurologisia arviointeja. Lene- testien tarkoituksena on havaita mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida lapsen oppimisvaikeuksia kouluiässä.

- Terveydentilan kartoituksia lapsilta (mm. iho, RR+P). 

- Osallistua työnkuvan mukaan eri verkostoihin (mm. alueellinen perhekeskusverkosto).

- Imetysohjaus (niin äitiys- kuin lastenneuvolan puolella).

- Lääkärin avustuksia, jossa roolina oli lähinnä asiakkaiden alkuvastaanotto ennen lääkärille menoa. Lääkärinavustuksiin kuului myös huoneen valmistelu ja järjestely lääkäriä varten, jotta kaikki tarvittava oli valmiiksi paikoillaan. 

- Rokottaa rokotusohjelman mukaisesti. 

Mikä yllätti?

- Ihan pienten vauvojen pituusmittaus oli välillä haastavaa, koska vauvojen jalat olivat niin kippurassa eikä tuntunut hyvältä suoristaa vauvojen jalkoja. Siihen kyllä oppi. 

- Lene-testien tekeminen oli aikaa vievää ja työlästä. Niitä ei olisi jaksanut tehdä montaa päivässä.

- Vanhempien jaksamattomuus ja yksinäisyys yllätti. Erityisesti opiskelijaperheet, jotka olivat muttaneet muualta, olivat nyt koronan aikaan entistä eristäytyneimpiä, koska uusiin ihmisiin ei tutustunut vauvan kanssa juuri missään, kun kerhot ym. oli peruttu. 

- Allergioiden vähyys, koska oma mielikuva ja kokemus lasten allergioista on erilainen. Tämä yllätti positiivisesti, kuinka vähän allergioita ilmeni tällä alueella lastenneuvolan-asiakkaissa, ketä tapasin.

- Rokotusten määrä! Vaikka sen tiesi, se yllätti käytännön työssä. 

- Maahanmuuttajaperheiden perhekeskeisyys korostui neuvolatyössä. Myös naisten rooli äitinä oli kunnioitettavasti korostettu. Nainen sai keskittyä lastenhoitoon täysillä, koska se oli perheen äidin tehtävä. Miehet usein huolehtivat käytännön asiat, kuten mm. perheenjäseneten terveydestä huolehtimisen, taloudellisen tilanteet ylläpidon ja hankinnat kotiin, tiedon hankinnan asiasta kuin asiasta (mm. vitamiinit, ravinto, tukimuodot, verkostot). 

- Päivittäinen ulkoulu ei kuulunut kaikkien perheiden arkeen.

- Mediakasvatuksen merkitys oli suuri ja merkittävä jo neuvolaikäisten perheille. Hyvä juttu!

- Asiakasmäärät per terveydenhoitaja. Asiakasmääriin ei juurikaan huomioitu sitä, että osalla terveydenhoitajista oli paljon tulkkia käyttäviä perheitä, joiden kanssa meni aina tupla-aika per vastaanotto. 

- Vauvojen rokottaminen oli minulle haastavaa. Se jännitti, hirvitti ja vaati rohkeutta. 

"Lastenneuvolassa toimivien terveydenhoitajien laskennallisen mitoituksen lähtökohtana on enintään 340 lasta/kokopäivätoiminen terveydenhoitaja, kun sijaista vuosiloman ajaksi ei ole, ja enintään 400 lasta/kokopäivätoiminen terveydenhoitaja, kun on sijainen. Jos terveydenhoitaja työskentelee useammalla kuin kahdella sektorilla tai alueella on paljon maahanmuuttajia tai muita erityistä tukea tarvitsevia perheitä, vähentää se terveydenhoitajan vastuulla olevaa lapsimäärää".

Lähde: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/lastenneuvola


Kommentit