Aikuisena opiskelemassa terveydenhoitajaksi - miksi?

Aikuisena opiskelu on erillaista kuin nuorena, ainakin itse koen niin. Aloitin terveydenhoitajan opinnot ns. monimuotona töiden ohella nyt keväällä 2019. Olen aiemmin opiskellut, nuorena, kaksi ammatillista perustutkintoa ja aikuisena ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajan opinnoista on jo 10 vuotta aikaa. Aiemmat opintoni ovat olleet ns. "järkivalintoja yhdisttetynä alan kiinnostavuuteen sekä haluun tehdä töitä ihmisten parissa, heidän hyväkseen". Nyt sairaanhoitajan tutkinnon täydentäminen terveydenhoitajaksi oli ns. "jotain uutta, osaamista hyödyntäen, eläkevirkaa kohti ja haasteiden voittamista".


Opintojen aloitus oli kuin hyppy tuntemattomaan, vaikka olen ennestään jo sairaanhoitaja. Koin tämän hypyn haasteellisena siksi, koska en ole työelämässä työskennellyt odottavien äitien, vastastyntyneiden tai pienten lasten parissa. Toki jos muistellaan, ensimmäinen hoitoalan työpaikkani oli kesätyö perhesunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna jotain. Sillon en ollut kouluttautunut vielä sosiaali- ja terveysalalle, mutta pääsin kesätöihin alalle. Neuvolassa sain silloin punnita ja mitata vauvoja, pyöritellä raskauskiekkoja ja ottaa puhelimitse ajanvarauksia vastaan. Silloin en ajatellut etten siellä pärjäisi, mutta nyt asia hieman hirvittää. 

Miksi terveydenhoitajaksi opiskelemaan, jos on jo sairaanhoitaja?
  • Ammattitaidon monipuolistaminen ja uusien asioiden oppiminen sekä vanhojen kertaus. 
  • Katse sairausnäkökulmasta terveyttä edistämään näkökumaan näkemyksen muuttaminen. 
  • Työmahdollisuuksien parantaminen tulevaisuudessa- moniosaajuus. 
  • Kohti eläkevirkaa eli joskus ehkä voisin tehdä vain päivätyötä ja viikonloput olisivat vapaat.
  • Kouluterveydenhoito- ja työterveys sekä päihdeasiakkaiden- ja perheiden hoito- ja ohjaustyö kiinnostavat. Terveydenhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn varmimmin näillä hoitoalan kentillä. Sairaanhoitajan tutkinto kokonaan pohjalla luo vankan pohjan. 
Miksi aikuisena opiskelu on mielestäni erilaista? 
  • Työ- ja elämänkokemus ovat vahvistaneet oman työuran suunnan ja mielenkiinnon kohteet tulevaiuudessa. Tiedän mitä osaa jo ja mitä en sekä sen missä haluan kehittyä. Tiedän paremmin mitä haluan.
  • Työn ohella opiskelu motivoi työssäjaksamiseen omassa työssä. Se tuo virtaa!
  • Aikuisena osaa poimia oleellisen tiedon helpommin, koska opiskeluhistoriaa, työkokemusta ja elämänkokemusta on kertynyt jo hyvin. Aikuisena tietää millainen oppija on. 
  • Tiedän, että tämä on mahdollisesti viimeinen pitkä tutkinto ja haluan satsata tähän. Kommentit