Niin paljon puhutut tunnelukot

Monelle on varmasti tuttu termi nimeltä tunnelukko. Moni ei kuitenkaan välttämättä tiedä, mitä termi pitää sisällään. Skeematerapeutti Kimmo Takanen on kirjoittanut vuonna 2011 aiheesta kirjan Tunne lukkosi- vapaudu tunteiden vallasta. Muitakin kirjoja aiheesta Takanen on kirjoittanut, kuten
* Murra tunnelukkosi - työstä tunteet, toimi toisin (2017)
* Parisuhteen tunnelukot- avaimia toimivaan rakkauteen (2019)
* Tunne sydämesi - matka uuteen rakkauteen (2015)
* Päästä irti- vapaudu tunnelukoista (2018)

Mitä ovat tunnelukot?
Tunnelukot pohjautuvat ihmisen sisäisiin uskomuksiin. Näitä uskomuksia on meillä kaikilla: itsestämme, toisista ihmisistä ja elämästä kokonaisuudessaan. Tunnelukot voivat olla ihmiselle itselleen tiedostamattomia, vaikka niiden vaikutus heijastuu omassa ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa. Ihminen ajattelee eri tunnelukkoihin liittyvän uskomuksen olevan täyttä totta omassa elämässä ja antaa niiden vaikuttaa omaan elämään haitallisesti. Tunnelukot ovat peräisin ihmisen omasta uskomuksesta ja luulosta, ei tosiasiasta. Tunnelukot ovat haitallisia uskomuksia ja ne poistuvat ihmisen mielestä, kun niihin lakkaa uskomasta. Se vaatii kuitenkin kovaa itsetutkiskelua. 

"Tunnelukko on lapsuudessa opittu ja sisäistetty malli, jonka mukaan reagoimme tunteita herättävissä tilanteissa" (Takanen 2011, 22).


18 erilaista tunnelukkoa : 
* alistuminen "minun on pakko alistua"
* emotionaalinen estyneisyys "tunteet on hallittava"
* epäonnistuminen "olen epäonnistuja"
* hylkääminen "minut hylätään kuitenkin"
* hyväksynnän haku "toiset määrittävät arvoni"
* kaltoin kohtelu "kuka tahansa voi haavoittaa"
* kietoutuneisuus "kaikki täytyy jakaa kanssasi"
* oikeutus "minulla on oikeus!"
* pessimistisyys "kaikki menee kuitenkin pieleen".
* rankaisevuus "virheistä pitää rangaista"
* riippuvuus "en pärjää yksin"
* riittämätön itsekontrolli "teen mitä haluan, milloin haluan"
* suojattomuus "maailma on vaarallinen paikka"
* tunnevaje "kukaan ei oikeasti välitä minusta"
* uhrautuminen "tehtäväni on palvella toisten tarpeita"
* ulkopuolisuus "en kuulu mihinkään".
* vaativuus "olen riittämätön"
* vajavuus "olen kelvoton".
(Takanen 2011,55- 75.)

Jos tunnelukot mietityttävät, voit tehdä tunnelukkotestin verkossa. Suosittelen kuitenkin sen jälkeen lukemaan kirjan, jos aihe kiinnostaa enemmän. 

Omat tulokset tunnelukkotestissä:

Tunnelukko
Voimakkuus
Uhrautuminen
erittäin vahva
Epäonnistuminen
vahva
Ulkopuolisuus
vahva
Vaativuus
vahva
Hyväksynnän haku
vahva
Oikeutus
vahva
Alistuminen
vahva
Pessimistisyys
keskivahva
Suojattomuus
keskivahva
Vajavuus
heikko
Rankaisevuus
heikko
Riittämätön itsekontrolli
heikko
Emotionaalinen estyneisyys
ei tunnelukkoa
Riippuvuus
ei tunnelukkoa
Kietoutuneisuus
ei tunnelukkoa
Kaltoin kohtelu
ei tunnelukkoa
Hylkääminen
ei tunnelukkoa
Tunnevaje
ei tunnelukkoa

Jos teit testin ja tutustuit aiheeseen, avarsiko tulokset silmiäsi? Opitko itsestäsi jotain uutta vai vahvistiko testin tulos uskomuksia itsestäsi? Miltä se tuntui?

Lähteet:
Takanen, Kimmo. 2011. Tunne lukkosi- vapaudu tunteiden vallasta. WSOY

Kommentit