Eri keinoja luoda tavoitteita osa 2: TOP TEN

Tavoitteen luominen voi olla joskus vaikeaa, jos mielessä pyörii monia tavoittelemisen arvoisia asioita. Joskus on tärkeää arvottaa asioita ja kartoittaa, mihin siinä hetkessä olisi tärkein tarttua eli mikä olisi se asia, jolle tavoite olisi viisain ensin luoda. Joku voi samaan aikaa haluta pudottaa painoa, oppia uuden kielen, löytää uuden työpaikan ja lopettaa tupakoinnin. Edellämainitut asiat ovat mielestäni aika isoja kokonaisuuksia, joten tärkeää olisi kartoittaa, minkä suunnan valitsee eli mille asialle luo tavoitteen. Koska aina ei ole helppoa tehdä valintoja itselle tärkeistä asioista, voi tässä tilanteessa apuna käyttää ratkaisukeskeistä TOP TEN - menetelmää. 

1) Piirrä paperille 10 eri laatikkoa. Kirjoita laatikoiden sisälle haave tai tavoite. Se voi olla realistinen tai epärealistinen. Se voi olla myös tärkeä tai vähemmän tärkeä.  

2) Aloita laatikko kerrallaan miettimään miten sen toteutuminen vaikuttaa muihin haaveisiin ja tavoitteisiin. Vedät nuolelliset viivat laatikoihin, joihin aina yksitäisen tavoitteen saavuttaminen vaikuttaisi. Käy kaikki laatikot huolella miettien läpi (kts kuva alla).

  • Jos päättäisin lopettaa tupakoinnin se vaikuttaisi myönteisesti seuraaviin asioihin ja mahdollistaisi seuraavien haaveiden ja tavoitteiden toteutumisen: käydä hiihtämässä vuosien jälkeen (hapenottokyky, parempi kunto), uida 2000 m (hapenottokyky, parempi kunto), ostaa uudet verhot keittiöön (rahat ei kuluisi enää tupakkaan), ostaa uusi televisio (rahat ei kuluisi enää tupakkaan) ja  hankkia toinen  koira (rahat ei kuluisi enää tupakkaan). (kts kuva alla).
3) Laske aina yksittäisestä laatikosta lähtevät nuolelliset viivat ja numeroi laatikon ylle. 
  • Lopettaa tupakointi- laatikosta lähtee yhteensä 5 eri viivallista nuolta pois päin. (kts kuva alla).
4) Koska tupakoinnin lopettaminen vaikuttaisi eniten myönteisesti useisiin eri haaveisiin ja tavoitteisiin valitaa se tavoitteeksi, johon elämässä nyt ensimmäisenä tartutaan. Muut unohdetaan toistaiseksi tai ainakin tupakoinnin lopettamisesta tehdään prioriteetti yksi! 

5) Tämä menetelmä auttaa valitsemaan ja jäsentämään eri haaveiden ja tavoitteiden painoarvoa. Se ei ole kuitenkaan ole täysin oikeassa, mutta voi auttaa valinnassa. Jokainen kuitenkin päättää itse, mikä on tavoitteista tärkein. 
  • Esimerkiksi yksilön haave tai tavoite kasvisruokavalioon siirtymisestä voi olla hänelle itselleen mieluisin ja motivoivin tässä hetkessä ja vaikutus myönteisesti painonpudotukseen tukee motivaatiota. Tupakoinnin lopettaminen ei tässä hetkessä todellisuudessa motivoi yksilöä riittävästi, joten yksilö valitsee tavoitteekseen vain 1 viivallisen nuolen omaavan tavoitteen siirtyä kasvisruokavalioon. 


Omia ajatuksia TOP TEN- menetelmästä:
+Luova menetelmä
+Mahdollisuus tarkastella eri haaveita ja tavoitteita
+Auttaa priorisoimaan
+Usein yllättää positiivisesti sillä, mitä myönteistä tavoitteen saavuttamisella voi saavuttaa ja miten se vaikuttaa myös muihin asioihin. 
+Auttaa myös näkemään asioiden eri arvoja, kun ne kirjoittaa ylös eli mikä on tärkeä, mikä on haave.

-Auttaa vain määrittelemään tavoitteen, mitä aletaan jatkotyöstämään. On vain esimmäinen osa prosessia. 

Kommentit