Työterveyshuollon harjoittelu - digitaalisuus yllätti

Terveydenhoitajan opintoihin, ainakin meidän opintosuunnitelman mukaan, kuuluu 4 viikon työharjoittelujakso työterveyshuollossa. Työharhoittelujakson pituus oli mielestäni liian lyhyt, kun ajattelee työterveyshuoltoa alana sen sisältämin aihe-aluein ja asioin. Terveydenhoitajan opinnoissa ehkä eniten odotin työterveyhuollon harjoittelujaksoa, koska työhyvinvointi on aina ollut suosikkiaiheeni, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. 

"Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta."

"Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö, ja sen  soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,  että työnantaja, joka on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, on  velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja."

Työnkuva muodostui seuraavista asioista:

- Työaika jakaantui hyvin erilailla eri päivinä. Nyt koronan aikaa vastanaotolle ei otettu flunssaisia asiakkaita, joten ns. sairausvastanaotto oli toiminnaltaan minimissään. Myös ajankohtana loppuvuosi toi työnkuvaan erilaia asioita, kuin vaikka alkuvuosi. Keskimäärin työaika jakaantui seuraavalla tavalla: 1/4 asiakasvastaanottoihin, 2/4 yritysyhteistöihin ja kirjallisiin töihin ja 1/4 labratyöskentelyyn. 

- Asiakasvastaanotot sisälsivät mm. tikkien poistoa, kuulontutkimuksia, pef-seurannan ohjausta ja terveystarkastuksia sekä rokotteiden antamista. Asiakasvastaaottoilla keskusteltiin myös työkykyä alentavista tekijöistä ja tuettiin työntekijän jaksamista työelämässä. 

- Yritysyhteistyöt ja kirjalliset työt pitivät sisällääm mm. teams- palavereita, puheluita esihenkilöiden kanssa, työpaikkakäyntejä, sairauspoissolokoonteja ja selvityksiä, laskutuksia ja työpaikkaselvitysraporttien kirjoittamista ja koontia.

- Labratyöskentelyä tässä toimipisteessä tekivät lähea kaikki työterveyshoitajat. Erikseen ei ollut labratyöntekijää, mutta jollekin oli työnkuvaan oli suunniteltu enemmän labratyöskentelyä kuin toisille. Labrassa työhön kuului mm. sydänfilmin ottaminen, erilaisia verikokeita ja huumetestien ottamista. 


"Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee olla ammatillisesti riippumattomia työnantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan."

Mikä yllätti?

- Kirjallisten töiden määrä oli suuri. Tietokoneella vietetty aika oli työpäivän aikana valtaisa. 

- Digitaaliset palvelut olivat edistykselliseet ja varsin hyvin käytössä. Erilaisia digitaalisia valmennuksia oli asiakaille tarjolla suuri määrä, kuten myös digiklinikkapalvelut, digitaalisia terveyskyselyitä ja työntekijöiden sairauspoissaoloilmoituksia esihenkilöiltä ja niiden seurantaa työterveyshuollossa. Digitaalisia valmennuksia oli mm. unesta, mielialasta, ahdistuksesta, ravinnosta ja liikunnasta. 

- Työterveyshuollon sopimuksia oli erilaisia eri yrityksillä ja niiden sisällöt vaihtelivat hyvin paljon. Jopa työhöntulotarkastusten sisällöt vaihtelivat keskenään samoilla aloilla. 

- Kunto- ja liikkuvuustestejä kuului joillekin aloille, joillekin työpaikoille lastentarhanopettajasta pakkaajaan. Niitä oli sisällytetty joko esim. työhöntulotarkastukseen tai määräaikaiseen tarkastukseen. Nämä testit teki työfysioterapeutti. 

- Työn vaativuus tietomäärän suhteen. Tärkeintä oli se, että tiesi, mistä etsii tietoa. 

"Terveystarkastuksille on monia eri perusteita ja niiden tavoitteet eroavat toisistaan. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle."


Lähde: Työterveyslaitos. Työterveyshuolto. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/Kommentit

 1. Vaikka tuo harjoitteluaika on aika lyhyt niin hyvä, että sellainen kuitenkin sisällytetään terveydenhoitajan opintoihin. Työterveys sekä -turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä ja myös tämä korona asettaa varmasti sille omat haasteensa. Itse työskentelen terveydenhoitoalalla ja puolisoni rakennusalalla. Myös heillä turvallisuus on todella isossa roolissa ja siitä huolehditaan esimerkiksi räjähdyssuojaisasiakirjojen ja lisäkoulutuksen muodossa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Harjoittelujakso opetti paljon, vaikka jakso oli lyhyt. Tämän harjoittelun jälkeen osaan tarkastella työelämässä asioita laajemmasta näkökulmasta, vaikka en työterveydehuollossa työskentelekään. Eri alojen erityisvaatimukset ja altisteet sekä työn piirteet vaihtelevat hurjan paljon. Kiitos kommentistasi!

   Poista
 2. Työterveys ja työturvallisuus ovat kyllä todella tärkeitä asioita. Tyttäreni opiskelee juuri alalla johon sisältyy esimerkiki työturvallisuuskorttikoulutus. Hienoa, että myös terveydenhoitajan opinnoissa tämä osa-alue on huomioitu.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti