Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka - harjoittelusta kokemuksia

Terveydenhoitajan opinnoissa, terveydenhoitajatyön kokonaisuudessa, työharjoittelujaksoja on eri paikoissa ja eri ikäiset ihmiset huomioiden. On tärkeää päästä näkemään ja kokemaan erilaisia työympäristöjä ja työnkuvia, mitä terveydenhoitajatyössä voi olla. 

Terveydenhoitajan kuuluu käydä naistentautien- ja äitiyspoliklinikalla "tutustumassa" viikon verran koulumme opintosuunnitelman mukaan. Tämä on jännä juttu, koska saman koulun eri kampuksilla, samoissa opinnoissa on erilaiset opintosuunnitelmat mm. työharjoitteluiden osalta. Meidän koulun kampuksen opiskelijat käyvät tämän harjoittelun, toisen kampuksen opiskelijoille se ei kuulu lainkaan. Itse koen tämän harjoittelun osuuden hyödyllisenä terveydenhoitajatyötä ajatellen. 

Tässä postauksessa kerron omia kokemuksiani ja havaintojani työskentelystäni naistentautien- ja äitiyspoliklinikalla keskussairaalatasolla Keski-Suomen ulkopuolella. Työnkuva, mitä postauksessa kuvaan, muodostuu 1-2 työntekijän työnkuvasta, joiden kanssa työkentelin.


Työnkuva muodostui seuraavista asioista (terveydenhoitaja/ kätilö):
- Työaika jakaantui 3/4 lääkärin avustuksiin sisältäen kaiken siihen liittyen ja 1/4 potilasohjauksia ja  puhelinpalvelua.
- Lääkärin avustuksiin sisältyi: potilaan alkuvastaanotto tarvittaessa ennen lääkärille menoa. Usein potilaat menivät suoraan lääkärille ilman hoitajan alkuvastaanottoa tai tapaamista. Toimenpiteissä avustaminen vaihteli eri päivinä ja eri lääkärien tarpeen mukaan. Toimenpiteissä avustaminen oli pääosin instrumenttien ojentelua ja jälkien siivousta. Hoitajan tehtäviin kuului huolehtia ennen vastaanottoa lääkärille kaikki tarvittavat välineet paikoilleen sekä huolehtia aikataulutuksesta. Avustuksia, missä olin mukana oli mm. hysteroskopioissa ja gynekologisten laskeumien hoitotoimenpiteissä.
- Lääkärin avustuksiin kuului myös lähetteiden teko, uusien aikojen antaminen ja ajankohtaisten tietojen tarkistus. Lisäksi hoitajan oli mahdollista olla mukana riskiraskauksien ultraäänitutkimuksissa. 
- Potilasohjauksia hoitajilla oli mm. raskaudenkeskeytyksien ohjaustapaamisia ja raskausdiabeteksen (gestaatiodiabeteksen) hoidon ohjausta. 
- Puhelinpalvelua oli soittoaikoina potilaiden yhteydenottoihin vastaaminen ja puheluissa ohjaaminen (mm. hoito-ohjeet, huolet). Lisäksi puhelinpalveluun kuului konsultaatiopuhelut mm. neuvoloiden kanssa. 

"Laskeumia voidaan hoitaa joko konservatiivisesti, esimerkiksi limakalvojen hoidolla, rengas-tai kuutiohoidolla, fysioterapialla, elämäntapamuutoksilla tai mahdollisesti eri toimenpiteillä/leikkauksilla."


"Toimenpiteessä viedään nesteen avulla pieni kamera kohtuonteloon ja tarvittavat toimenpiteet tehdään näkökontrollissa. Hysteroskopia on yleensä kivuton, kuitenkin tarvittaessa voidaan antaa kipulääkettä tai käyttää paikallispuudutetta."

Mikä yllätti?
- Työskentely tietokoneella oli pääosa hoitajan työtä. Monet lääkärit eivät tarvinneet hoitajan apua tai avuntarve oli vähäinen. Potilaat vilahtivat usein vain niminä ajanvarauslistassa. He menivät aika usein suoraan lääkärille ilman hoitajan tapaamista. Tietokoneella työskentely oli raskasta ikkunattomassa huoneessa ja pääosin seisten työpöydän ääressä. Huone oli myös pieni. Huoneen kolmella seinällä oli ovet, joista kuljettiin edes takas (lääkärit, hoitajat, sihteerit), mikä aiheutti jatkuvasti keskeytyksiä ja levottomuutta työskentelytilaan. Tilan ahtauden vuoksi ei mahtunut useinkaan istumaan työpöydän äärellä, koska jatkuvasti piti väistellä ihmisiä. Seisominen tässä tilassa ja tilanteessa oli helpompaan. Pienessä huoneessa työskenteli 2-3 hoitajaa. Ahdasta oli. 
- Potilaat hoitivat itse tullessaan vastaanotolle alkumittaukset, kuten RR+P ja paino. Virtsanäytteen he antoivat purkkiin ja purkin laittoivat labraluukkuun, josta hoitajat tulkitsivat annetut virtsanäytteet. Alkumittausten tekeminen on helppoa ja on hyvä, että ne ovat vastuutettu potilaille itselleen, mutta usein jäin miettimään, että oliko mittaaminen tehty oikein. Alkumittausten luotettavuus ei ole näin samaa luokkaa kuin hoitajan tekemänä. 
- Hoitajan työ oli hyvin paljon avustavaa työtä ja mielestäni aika lailla sihteerin työtä. 
- Toimenpiteet, mitä potilaille tehtiin oli hyvin mielenkiintoisia ja opin niistä paljon, missä olin mukana. Hysteroskopiasta ja gynekologisista laskeumista ei opiskeltu terveydenhoitajan opinnoissa mitään. Tässä harjoittelussa näin, sain avustaa ja sain uutta tietoa aiheesta. 
- Raskaudenkeskeytysprosessi oli hieman toisenlainen kuin oman kuntani sairaanhoitopiirissä on. Täällä esim. poliklinkan hoitajat ottivat vastuun ohjauksesta ja jälkiseurannasta (neuvolasta ohjattiin polille), kun taas omassa kunnassani ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola hoiti saman asian.

Lähteet:
- Psshp.fi. Hyvänlaatuisten kasvaimien leikkaushoito. https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/naistentaudit/hyvalaatuiset-kasvaimet/leikkaushoito 


Kommentit