Harjoittelujakso neuvolassa 2/3 - Äitiysneuvola

  "Raskaus on sopeutumista ja kypsymistä tulevaan äitiyteen."

Jyväskylän seudulla ei ole erikseen enää äitiysneuvoloita tai terveydenhoitajia, jotka ottavat vastaan vain äitiysasiakkaita. Neuvolat ovat yhdistyneet äitiys- ja lastenneuvoloiksi. Keskitetty ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola on erikseen. 

Äitiysneuvolan asiakkaita ovat luonnollisesti asiakkaat, joiden perheessä on joku, joka on raskaana. Äitiysneuvolan asiakkaita on koko perhe, ei vain odottava äiti. Usein kuitenkin neuvolan vastaanotolla saa havaita, että odottavat äidit käyvät enimmäkseen yksin neuvolassa. Kumppani on usein mukana ensisynnyttäjällä, mutta ei joka kerta. 

Terveydenhoitajan työnkuva sisälsi seuraavia asioita:
- Asiakasvaastaanottoja, jotka sisälsivät eri käynneillä eri asioita läpikäytäväksi toimintaohjelman mukaisesti. Toimintaohjelmassa raskaana olevalle oli suunniteltu neuvolakäyntejä noin 10 kertaa. 
- Raskaana olevan perustutkimuksia (mm. RR,Hb, SF-mitta, sikiön sydänäänet) ja terveysneuvontaa (mm. ravinto, liikunta) sekä raskausaikaan liittyvää tiedonantoa ja ohjausta.
- Erilaisten terveysseulojen tekemistä ja kysymistä (mm. EPDS- mielialaseula, AHTUP- tupakointiseula, AUDIT- alkoholiseula ja kuritus- ja lähisuhdeväkivaltakysely). 
- Kelan etuuksista kertomista ja niihin liittyvien todistusten kirjoittamista. 
- Isyyden tunnustamisen vastaanotto.
- Synnytyksen jälkitarkastus, jos synnytys oli ollut normaali alatiesynnytys. 
- Kotikäynti asiakasperheen luona heti vauvan synnyttyä. 
- Äidiksi ja isäksi kasvamisen tukemista, vanhemmuuden vahvistamista keskusteluin. 
- GDM- ohjausta, jos odottajalla oli todettiin raskausajan diabetes. 
- Lääkärinavustuksia, jossa roolina oli lähinnä asiakkaiden alkuvastaanotto ennen lääkärille menoa. Lääkärinavustuksiin kuului myös huoneen valmistelu ja järjestely lääkäriä varten, jotta kaikki tarvittava oli valmiiksi paikoillaan.
- Laboratoriotilausten tekoa ja tulosten katsomista. 

"Raskauteen voi liittyä ristiriitaisia tunteita".

Mikä yllätti?
- Odottajien keski-ikä oli 28-30 v.
- Raskausdiabetes oli aika yleistä odottajien keskuudessa. 
- Mielialaoireita oli odottajilla suhteellisen paljon. Masennus ja ahdistuneisuus sekä jaksamattomuus olivat olleet läsnä odottajien elämässä jo ennen raskautta ja jatkuivat yhä jollakin tasolla. 
- Yksinäisyys ja tukiverkoston puute nousi esille useiden asiakkaiden kohdalla. 
- Yksin odottajia ei ollut vastaanotoilla vaan kaikilla asiakkailla, jota tapasin oli avo- tai aviopuoliso. 
- Ensisynnyttäjiä oli yhtä paljon kuin uudelleensynnytäjiä. 
- Terveydenhoitajien laaja työnkuva liittyen asiakastilanteiden ohjaistilanteisiin, seulontoihin, tutkimuksiin ja kirjaamiseen. Tietoa oli paljon mitä piti ehtiä käydä läpi jokaisella vastaanotolla.
- Imetysohjaus aloitettiin jo raskausaikana. 
- Monikulttuurisia ja maahanmuuttajataustaisia asiakkaita oli paljon, mutta se toi työhön mukavan vivahteen. Eri kulttuureista oppi paljon uutta. 
- Kiire!
- Työ raskaana olevien parissa oli mielekästä ja vuorovaikutteista. 

Kommentit